Adiel

Ibrani: עדיאל (`Adiy’el)

Arti: Perhiasan Allah, perhiasan adalah Allah

Lelaki – Dalam Alkitab terdapat tiga orang bernama “Adiel” dan semuanya ada dalam Kitab 1 Tawarikh:

  1. Adiel salah seorang pemimpin atau kepala kaum dalam suku Simeon (1 Taw 4:36).
  2. Adiel ayah dari Asmawet, salah seorang yang mengurus harta dan kepunyaan raja pada masa pemerintahan Daud di Israel (1 Taw 27:25). Secara khusus, Adiel bertanggungjawab terhadap simpanan dan milik raja yang berada gudang-gudang di istana dan di Yerusalem.
  3. Adiel ayah dari Masai, seorang imam yang kembali dari pembuangan di Babel dan menetap di Yerusalem (1 Taw 9:12).

Sumber: Dok. Dep. Penerjemahan