Dodawa

Ibrani: Whw"d'Do (Dowdavahuw); Inggris: Dodavah (KJV), Dodayavu

Arti: Yang dikasihi TUHAN, Kasih TUHAN

Lelaki – Nama “Dodawa” hanya muncul sekali dalam Alkitab. Ia adalah ayah dari Nabi Eliezer yang berkarya semasa Yosafat menjadi raja di Yehuda (2 Taw 20:37). Nabi Eliezer menegur Yosafat ketika ia bersekutu dengan Ahazia, raja Israel yang banyak melakukan kejahatan. Mereka membuat kapal-kapal untuk berlayar ke Tarsis, tetapi pada akhirnya kapal-kapal itu hancur dan tidak dapat berlayar.


Sumber: Dok. Dep. Penerjemahan LAI